• Faktoring Avantajları
 
  - Rekabet gücü artar, yeni pazarlara girme olanağı yaratır.
  - Bilanço likidite oranının artması.
  - Alacaklarınızın tahsilinde size ve çalışanlarınıza zaman kazandırır.
  - Garanti hizmeti içeren faktoring işlemlerinde işletme sermayesinde artışa olanak verir.
  - Aşırı kaynak kullanımını engeller.
  - Satıcı firmanın kredi değerliliği artar.
  - Alıcılar hakkında istihbarat olanağı sağlar.
  - Elinizdeki vadeli alacakları nakite çevirerek sizi vade ve kur riskinden korur.

Uluslararası Faktoring işlemi yapılması halinde, yukarıdaki faydalara ek olarak;
 
  - Tahsilat garantisi sayesinde yeni pazarlara açılma olanağı sağlar.
  - Muhabir sayesinde alacaklar takip edilir, vadede ödeme sağlanır.
  - İhracatçı, ihracat yaptığı ülkenin yasalarını bilmemekten dolayı doğabilecek zararlardan korunur.
  - Alıcının hakkında  güvenli istihbarat yaparak satış yapma imkanı elde eder.
  - İşletmenizi akreditif, vesaik mukabili gibi maliyetli işlemlerden kurtarır.