Faktor:
 Vadeli alacaklara tahsilat, garanti, finansman hizmetlerinden birini, ikisini ya da hepsini sunan kuruluş.
Müşteri: Faktor ile sözleşme imzalayan ve faktor’ün sunduğu hizmetlerden yararlanan.
Alıcı: Müşterinin ürün veya hizmet karşılığı fatura düzenlediği, faturaların ödenmesi ile yükümlü taraf.
Yurtiçi (Domestik) Faktoring: Alıcı ile satıcının aynı ülke sınırları içinde yer aldığı durumdur.
Uluslararası (Export) Faktoring: Alıcı ile satıcının ayrı ülkelerde olduğu ve dış ticaret tanımına giren işlemlerdir. Genelde muhabir faktor ağı yardımıyla iki faktorce hizmet verilir.
Bildirimsiz Faktoring: Alıcının, satıcının faktoring şirketiyle çalıştığını bilmeden satıcıya ödemeye yaptığı faktoring türüdür.
Bildirimli Faktoring: Alıcının, satıcının faktoring şirketiyle çalıştığını bildiği ve ödemeyi satıcı yerine faktoringe yaptığı işlem türüdür.
Gayrikabilirücü Faktoring: Alıcının ödeme yapamama riskinin faktor tarafından üstlenildiği durumdur.
Kabilirücü Faktoring: Alıcının ödeme yapamama riskinin satıcıda olduğu durumdur.
Alacak : Satıcı firmanın sattığı malın ya da verdiği hizmetin bedelini ifade eder.
Ön Ödeme : Faktor tarafından temlik edilen alacaklara ilişkin olarak müşteriye sağlanabilecek finansman oranı.
Temlik : Alacağın Devredilmesi.
Vade : Borçlu olan kişi ya da kuruma borcunu ödemesi için verilen süredir. Bir borç veya senedin ödeme gününe de vade denilmektedir
.