• Yurtdışı Faktoring İşlemleri

Müşteri (Satıcı) ve Borçlunun ayrı ülkelerde olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir. Müşteri açısından yurtiçi ve yurtdışı aafaktoring'in işleyişi arasında fark yoktur. Diğer faktoring türlerinin hepsi yurtiçi işlemlerde olduğu gibi yurtdışı işlemlerinde de kullanılabilir.
Faktor, Uluslararası faktoring işlemlerinde, garanti ve tahsilat servislerini çoğu zaman yaygın muhabir ağı kanalını kullanarak vermekte, (İki faktörlü sistem) gerekli durumlarda bu servisleri kendi de üstlenebilmektedir.

İki Faktörlü Sistem

- İhracat

Satıcı, yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri alıcının kredibilitesini  tespit etmek için Faktor'a verir. Faktor, yurtdışındaki muhabir faktor'a bu bilgileri yollayarak alıcılar için limit talep eder. Talep edilen limitin alınması halinde , Faktor her alıcı için belirlenen garanti limitlerini müşterisine Limit Onay Bildirim Formu ile bildirir ve muhabirden aldığı garanti çerçevesinde alıcıların ödememe riskini üstlenir. Satıcı, Alıcısına yollayacağı mallarla ilgili kesmiş olduğu faturaları Alacak Bildirim Formu(NTR) ekinde ve fiili ihracın gerçekleştiğini tevsik eden yükleme belgelerini (GB,konşimento,sipariş formu v.b)  Faktor'a teslim eder. Bu alacaklar karşılığında Faktor, isteğe bağlı olarak Satıcıya fatura meblağının belirli bir yüzdesini mutabık kalınan döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. Vade tarihinde alıcı temlik konusu fatura bedelini muhabire öder ve muhabir de kendisine ödenen bu tutarı Faktor’e gönderir. Faktor, alacakların tahsilatını müteakip , müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra kalabilecek alacak bakiyeyi müşteriye öder. Faktoring garantisinin söz konusu olduğu durumlarda alıcının mali güçlüğe düşmesi
nedeni ile tahsil edilemeyen alacaklar ise uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde muhabir tarafından Faktor’e ödenmesini müteakip Faktor tarafından faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Satıcıya ödenir.

 - İthalat
İthalat faktoringi uygulamasında, ithalatçı ile ilgili faktoring başvurusu yurtdışındaki muhabirden Faktor'a gelir. İthalatçılar adına yurtdışı muhabirlere garanti limiti verilebildiği gibi, işlemler sadece tahsilat amaçlı da olabilir. Garanti verilen işlemlerde; Faktor ithalatçı firmanın kredi risk analizini yaparak, ithalatçı adına yaptığı limit tahsisini muhabire bildirir. Tahsilat hizmeti verilecek işlemlerde, Faktor ithalatçıya temlik ihbarı yaparak, alacakların vadelerinde tahsilat takibini yapar. Faktor tahsil ettiği alacak bedellerini muhabir faktor hesaplarına öder.

Faktor, bu hizmetlerle ilgili oluşan tüm masraf ve komisyonları iki şekilde tahsil edebilir;
Muhabir faktor aracılığı ile Satıcıdan tahsil edilir ve Faktor’e ödenir. Faktor tahsil ettiği alacak bedellerinden, ithalat faktoringi ile ilgili oluşan tüm masraf ve komisyonlarını düştükten sonra, muhabir faktore bakiye ödemeyi gerçekleştirir.

Tek Faktörlü Sistem

- Yurtdışı

Muhabir kullanılmadan yapılan yurtdışı faktoring işlemleridir.Faktor garanti ve/veya tahsilat ve/veya finansman hizmetlerini kendi üstlenmektedir.