1998 yılında yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturaları, alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacakları temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur.

Atak Faktoring, çeşitli sektör ve büyüklükteki şirketlere kaliteli hizmet, müşteriyi tanıyarak ve ihtiyacını doğru saptayarak faktoring ürünlerini tüm yönleriyle sunulması amaçlamıştır. Bugüne kadar müşteri memnuniyetini en üst sevidede tutan şirketimiz  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28.03.2013 tarihli toplantısında alınan 5256 sayılı Karar ile Atak Faktoring A.Ş.’nin hisselerinin devredilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 11 inci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde uygun görülmüştür.

16 Ekim 2013 tarihinde hisse devirlerinin tam olarak tamamlanması ile yeni yönetim ve aktif kadroları ile müşterilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz.